A www.investandtrade.hu honlap felhasználási feltételei

A www.investandtrade.hu az Invest and Trade Pénzügyi Tanácsadó és Marketing Kft. (székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2., cjsz.: 01-09-992697) tulajdona és azt az Invest and Trade Pénzügyi Tanácsadó és Marketing Kft. üzemelteti.

Jelen felhasználási feltételek jelentik az Ön és a honlapot üzemeltető Invest and Trade Pénzügyi Tanácsadó és Marketing Kft. (a továbbiakban: Invest and Trade) között létrejött szerződést, amelynek feltételei az irányadóak a regisztrációhoz kötött és/vagy ingyenes szolgáltatások (“Szolgáltatás”) használatára vonatkozóan. Kérjük, figyelmesen olvassa el jelen felhasználási feltételeket, amely a www.investandtrade.hu szolgáltatás használatát szabályozza. Amennyiben igénybe kívánja venni a www.investandtrade.hu által kínált szolgáltatások bármelyikét, úgy el kell fogadnia és be kell tartania a felhasználási feltételeket.

A www.investandtrade.hu szolgáltatásainak felhasználására a jelen felhasználási feltételek vonatkoznak.

Az Invest and Trade fenntartja magának a jogot, hogy bármikor, előre meg nem határozott rendszerességgel aktualizálja, felülvizsgálja, kiegészítse és egyéb módon módosítsa a jelen felhasználási feltételeket, és új vagy kiegészítő szabályokat, irányelveket vagy feltételeket szabjon meg a szolgáltatás Tag általi igénybevételére vonatkozóan. A frissítések, felülvizsgálatok, kiegészítések, módosítások, valamint a kiegészítő szabályok, irányelvek és feltételek azonnal hatályba lépnek és a felhasználási feltételek szerves részét képezik. Felhasználó kötelezettsége, hogy időről időre áttekintse a felhasználási feltételek esetleges módosításait. Amennyiben a változtatások megjelenését követően továbbra is igénybe veszi a szolgáltatást, az azt jelenti, hogy elfogadja a módosításokat és egyetért azokkal.

 

1. Szerződés létrejötte

Jelen szerződés magyar nyelven kerül megkötésre, valamint a hatályos jogszabályok alapján nem minősül írásba foglalt szerződésnek, így iktatásra sem kerül. A szerződéskötés az alábbi lépésekből áll:
– www.investandtrade.hu oldalon regisztráció – a regisztráció során a rendszer által bekért és a valóságnak megfelelő adatok megadása. – A felhasználási feltételek elfogadása a regisztráció során megadott adatok ellenőrzésével egybekötve

 

2. Regisztráció

A www.investandtrade.hu egyes szolgáltatásait regisztrált Felhasználók (továbbiakban: “Tag”) böngészhetik. Tag lehet minden 14. életévét betöltött természetes személy. A regisztrált tagság feltétele, hogy a regisztrációt Invest and Trade elfogadja. Az Invest and Trade fenntartja magának a jogot, hogy regisztrációkat indoklás nélkül visszautasítson, vagy bármikor visszavonjon, különösképp valótlan vagy hiányos adatok megadása, vagy az Invest and Trade és más Tagok bizalmával történő, vagy bármilyen más visszaélés esetén.

Invest and Trade nyomatékosan ajánlja, hogy a Tagok rendszeresen módosítsák jelszavukat és azt senkinek ne adják ki, mások által hozzáférhető helyen ne tárolják. A jelszó elvesztéséből eredő károkért az Invest and Trade nem vállalja a felelősséget. Jelszót kiadni semmilyen esetben nem áll módunkban.

A Tagot az azonosító (e-mail cím) és jelszó titkos és biztonságos kezelésével kapcsolatosan kizárólagos felelősség terheli. A Tag ezen adatait nem adhatja ki harmadik félnek, és nem használhatja más azonosítóját, jelszavát ill. nem kísérelheti meg más hozzáférésének használatát. Az Invest and Trade nem vonható felelősségre a Tagnak az egységes beléptető rendszerhez (www.investandtrade.hu belépés) tartozó azonosító (e-mail cím) és jelszó párosának illetéktelen felhasználásából eredő bármiféle kárért.

A www.investandtrade.hu regisztrációs szoftverrésze az adatbeviteli hibákat a szerződéses nyilatkozat elküldését megelőzően alakilag ellenőrzi, és amennyiben alakilag nem megfelelő vagy hiányzó adatokat talál a regisztrációs űrlapon, úgy azok javítását és pótlását kéri.

A Tag adatai (Regisztrációs adatok)

A Tag kijelenti, hogy az általa megadott adatok (“Regisztrációs adatok”) a valóságnak megfelelően kerültek megadásra a regisztrációs űrlap(ok)on. A Tag továbbá vállalja, hogy szükség szerint karbantartja, aktualizálja az általa megadott regisztrációs adatait, hogy azok a valóságnak megfelelőek legyenek. Amennyiben a Tag által megadott adatok az Invest and Trade saját megítélése szerint hamisak, pontatlanok vagy hiányosak, az Invest and Tradenek jogában áll megszüntetni bármelyik szolgáltatására vonatkozó használati jogot.

 

3. Felhasználói megjegyzések, visszajelzések és javaslatok

Minden megjegyzésen, észrevételen, visszajelzésen, javaslaton, ötleten és egyéb olyan javaslaton, amely az Invest and Trade Kft. részére került kinyilvánításra, beterjesztésre vagy felajánlásra a honlap használatával kapcsolatban (együttesen: az “észrevételek”), az észrevétel eljuttatása révén az Invest and Trade Kft. korlátlan és kizárólagos felhasználási jogosultságot szerez. Bármilyen észrevétel kinyilvánítása, beterjesztése vagy felajánlása tehát azt jelenti, hogy az összes vagyoni típusú szerzői jogra és az észrevételekben lévő egyéb tulajdonjogokra vonatkozó, minden jogot, jogcímet és érdekeltséget az Invest and Trade Kft.-re ruháznak át. Így az Invest and Trade Kft. minden ilyen – az észrevételekkel kapcsolatos – jog, jogcím és érdekeltség kizárólagos tulajdonosává válik, és azok használatában semmilyen módon nem korlátozható sem kereskedelmi, sem pedig egyéb értelemben. Az Invest and Trade Kft. korlátozás nélkül jogosult az Ön által bármilyen céllal beterjesztett észrevételek felhasználására, többszörözésére, közzétételére, átdolgozására, belőlük feldolgozások létrehozására, nyilvánosságra hozására, nyilvánossághoz közvetítésére és forgalmazására anélkül, hogy Ön részére ezért bármilyen módon ellenszolgáltatást kellene nyújtania, illetve, hogy Önt erről előzetesen tájékoztatná.

 

4. A felelősség kizárása és kockázati felhívás

A www.investandtrade.hu -t működtető Invest and Trade nem vállal felelősséget a szolgáltatás leállásából eredő, és/vagy az esetleges üzleti vagy magántermészetű információk elvesztéséből vagy egyéb anyagi veszteségből fakadó károkért.

Az Invest and Trade semmilyen körülmények között sem tehető felelőssé semmilyen olyan kárért, amely a szoftver teljesítményéből vagy annak elmaradásából, valamint a szolgáltatással párhuzamosan működő egyéb szoftveres alkalmazásokkal összefüggésbe hozható esetleges meghibásodásokból keletkezik.

Az Invest and Trade nem garantálja, hogy a weboldalakhoz való hozzáférés folyamatos vagy hibamentes lesz. A honlap, illetve az ott elérhető információk, dokumentációk, vagy más írott anyagok hozzáféréséből, illetve azok közvetett vagy közvetlen felhasználásából, a honlap használatra alkalmatlan állapotából, vagy a nem megfelelő működésből, hiányosságból, esetleges üzemzavarból, vagy félreérhetőségből eredő károkért és/vagy veszteségért való felelősséget az Invest and Trade kifejezetten kizárja. Az Invest and Trade Kft. nem vállal semmilyen felelősséget a honlapon szolgáltatott információkkal, tartalmakkal, termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatban, különösen a harmadik féltől beszerzett információkra, tartalmakra, termékekre és szolgáltatásokra nézve. A honlap használatával Ön elismeri, hogy azt csak és kizárólag saját felelőségére teszi – az Invest and Trade Kft. nem vállal semmilyen felelőséget az Ön számítógépén vagy egyéb vonatkozásban keletkezett / elszenvedett károkért a honlap használatával kapcsolatban.

Felhívjuk továbbá figyelmét, hogy a befektetési lehetőségekre vonatkozó és a honlapon szereplő tájékoztatás nem teljes körű, a befektetési lehetőségek további részleteiről munkatársainktól szerezhet részletes felvilágosítást, míg a szerződéskötés részletes feltételeit és költségeit a vonatkozó egyedi szerződések, valamint az ügyletben közreműködő szervezetek Általános Szerződési Feltételei tartalmazzák. A honlapon fellelhető tájékoztató nem minősül ajánlattételnek, ennek alapján az Invest and Trade Kft.-ét, illetve annak partnereit szerződéskötési kötelezettség senkivel szemben nem terhel. A honlapon található információk nem minősülnek befektetési ajánlatnak, ajánlattételi felhívásnak, befektetési tanácsadásnak. A jelen honlapon foglaltak alapján az Invest and Trade Kft.-vel szemben igény nem érvényesíthető, azokért Invest and Trade felelősséget nem vállal.

A tájékoztatóban szereplő adatok tájékoztató jellegűek, a múltra vonatkoznak, és nem jelentenek garanciát a jövőbeni befektetések hozamára nézve.

Kockázati felhívás: a Forex és CFD termékek tőkeáttételes kereskedése nem minden befektető számára ajánlott, mivel ezek a műveletek magas kockázatnak tehetik ki tőkéjét. Az ilyen termékekkel történő kereskedés kockázatos, akár a teljes befektetését is elveszítheti, így nem minden befektető számára ajánlott.

 

5. A szolgáltatás karbantartása

Az Invest and Trade jogosult a honlap karbantartása érdekében a szolgáltatást szüneteltetni minden előzetes tájékoztatás vagy értesítés nélkül. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a folyamatos üzemeletetés kivételes esetekben az Invest and Trade előzetes tudta és szándéka ellenére is megszakadhat. Ilyenkor az Invest and Trade mindent megtesz annak érdekében, hogy a szolgáltatás mielőbb újra elérhető legyen, de időbeli garanciát nem vállal a helyreállítás tekintetében. A Felhasználónak tudomása van arról, hogy az Interneten az adattovábbítás illetve annak sebessége számos tényező függvénye. Az Invest and Trade mindent megtesz a gyors adatcsere érdekében, de nem vállal garanciát az információ késéséért, vagy esetleges elvesztéséért.

 

6. Szerzői jogok védelme

A Felhasználó elismeri, hogy az Invest and Trade tulajdona minden olyan jog, amely az Invest and Trade fogalmakhoz és emblémákhoz, valamint az azokhoz fonetikai vagy vizuális szempontból hasonlító emblémákhoz, fogalmakhoz kötődnek. A Felhasználó a fenti védjegyeket illetve azokhoz hasonló védjegyeket, mint sajátja nem használhatja, sem pedig nem említheti azokat negatív összefüggésben. A www.investandtrade.hu weboldal, annak aloldalai, illetve azoknak tartalma, vagy bármely részlete szerzői jogvédelem alá esnek. Az Invest and Trade előzetes írásbeli engedélye nélkül tilos a weboldalak tartalmának egészét vagy részeit bármilyen formában felhasználni, reprodukálni, átruházni, terjeszteni, átdolgozni, vagy tárolni. Az Invest and Trade hozzájárul ahhoz, hogy – saját, személyes használatra a szabad felhasználás körében – Ön ezen oldalak tartalmát, vagy kivonatait számítógépén tárolja vagy kinyomtassa. A www.investandtrade.hu szolgáltatás weboldalainak tartalma az eredetileg megfogalmazottak szerint, változtatás nélkül értendő. Az Invest and Trade fenntartja a jogot, hogy a www.investandtrade.hu szolgáltatás weboldalait bármikor módosítsa, vagy átdolgozza, illetve elérhetőségüket korlátozza, vagy megszüntesse.

 

7. A honlap biztonsága

A Felhasználók nem sérthetik meg, illetve nem kísérelhetik meg megsérteni ennek a honlapnak a biztonságát, ideértve különösen:
– hozzáférés a nem a Felhasználó számára szánt adatokhoz vagy bejelentkezés egy olyan szerverre vagy azonosítóra, amelyre a Felhasználó nem jogosult;
– megkísérelni a rendszer vagy a hálózat sebezhetőségének vizsgálatát, kémlelését vagy tesztelését, vagy megfelelő felhatalmazás nélkül megsérteni a rendszer biztonságát vagy jogosultság-ellenőrző intézkedéseit;
– kísérlet bármely Felhasználó, host vagy hálózat számára nyújtott szolgáltatásokba való beleavatkozásba / azok megzavarásába, a teljesség igénye nélkül ideértve a következőket: vírus elhelyezése a honlapon, a honlap túlterhelése [overloading], “elárasztása” [flooding], “spam”-melése, levelekkel való bombázása [mailbombing] vagy “összeomlasztása” [crashing];
– nem kívánt e-mail-ek küldése, ideértve termékek vagy szolgáltatások propagálását és/vagy hirdetését stb.

A rendszer vagy a hálózat biztonságának megsértése polgári és/vagy büntetőjogi konzekvenciákat vonhat maga után. Felhasználó beleegyezik abba, hogy nem használ semmilyen olyan eszközt, szoftvert vagy eljárást, amellyel megzavarja vagy megkísérli megzavarni ennek a honlapnak a rendeltetésszerű működését vagy bármely, az e honlapon folytatandó tevékenységet.

 

8. A www.investandtrade.hu használatának korlátozása

Ön, mint Felhasználó teljes körű felelősséggel tartozik továbbá minden olyan szolgáltatás használatáért, amelynek során a jelszava felhasználásra került. Erre való tekintettel kérjük, gondoskodjon jelszava biztonságos titokban tartásáról.

Az Invest and Trade fenntartja a jogot a szolgáltatás korlátozására, amennyiben a Felhasználó a szolgáltatás használata során a szolgáltatást oly módon veszi igénybe, hogy annak következtében a szolgáltatást, vagy annak minőségét bármilyen módon befolyásolja.

 

9. Adatvédelem

Az Invest and Trade adatvédelmi és adatkezelési elveit, gyakorlatát az adatvédelmi irányelvek tartalmazzák.

 

10. Felmondás

Az Invest and Trade fenntartja magának a jogot a honlap módosítására, részbeni vagy teljes megszüntetésére előzetes értesítés nélkül.

 

11. Egyebek

A jelen Általános Felhasználási Feltételekkel kapcsolatos panaszokkal Ön a Fogyasztóvédelmi Felügyelethez fordulhat. Felhasználó jelen szolgáltatásból fakadó követeléseit az Invest and Trade előzetes írásbeli engedélye nélkül nem engedményezheti.

 

12. Ügyfélszolgálat

A Tag a honlap használatával kapcsolatos kérdésekben az info@investandtrade.hu e-mail címen veheti fel velünk a kapcsolatot.